Landscaping

محوطه سازی

محوطه سازی و تاثیر آن در المان های کاری

در محوطه سازی به موارد بسیار زیادی باید توجه کرد که هر کدام در زیبایی و هزینه تمام شده کار تاثیر گذار می باشند و می توانند به روند اجرای پروژه و زمان بندی آن تاثیر مثبت یا منفی را القا کنند ، محوطه سازی برای زیبا سازی کار انجام می شود و می تواند در بهتر دیده شدن کار تا حد بسیار زیادی موثر باشد.

اجرای محوطه سازی برای جاهای مختلفی مثل : باغ ، باغچه ، حیاط ، پارک ، روف گاردن ، گرین وال ، فضای مسکونی و اداری و … انجام می شود تا همانند رگهای یک بدن رفت و آمد و گردش در محوطه را به جریان انداخته و به استفاده بهتر از المان ها و موارد پیشبینی شده در این گونه فضاها کمک کند

محوطه سازی باغ

 

توجه به اشکال محوطه سازی

استفاده از اشکالی مانند مارپیج ، ساده ، مستقیم و … در محوطه سازی معانی و مفاهیم خود را دارند به عنوان مثال در محوطه سازی مارپیچ به نوعی حس آرامش و آسودگی طراح فضا فکر می کند و می خواهد به شما القا کند یا در مسیرهای مسقیم برای مسیرهایی استفاده می شود که به سریع ترین راه نیاز باشد و باید در طراحی از آن استفاده کرد

 

محوطه سازی سنگی

مواد مورد استفاده در محوطه سازی

در محوطه سازی فضای بیرون می توان از سنگ ، چوب ، بتن ، چمن و … برای تنوع بخشی به کار استفاده کرد همچنین می توان از آبنما و برکه های مصنوعی در کار استفاده کرد که به خلاقیت و فضای موجود مورد استفاده بستگی دارد